mars 2012

Skatteverket skärper granskningen inom kontanthandeln

Skatteverket skärper granskningen inom kontanthandeln Under 2012 höjer Skatteverket ambitionen när det gäller kontroll av företag inom kontanthandeln där brister tidigare har konstaterats. Skatteverket satsar även på att arbeta förebyggande med företag som har avstått från externrevisor. — Skatteverket arbetar både för att det ska vara lätt att göra rätt och genom att kontrollera de […]