januari 2015

Rot- och rutarbete

Den som anlitar dig för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion – rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Sista ansökningsdag för utbetalning Om kunden har betalat det utförda arbetet under 2014 måste din ansökan om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast […]

Nya regler för utförare av rot- och rutarbete

Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rutarbete elektroniskt. Dessutom behöver din ansökan innehålla något fler uppgifter än idag. Du registrerar din ansökan i e-tjänsten Rot och rut där dina uppgifter kontrolleras […]