juni 2016

Kortare tid att reglera kvarskatt

Skatteverket har meddelat att de näringsidkare (och delägare i aktie-eller handelsbolag) som har kvarskatt kommer att få sitt slutskattebesked i september istället för i december. Då reglerna säger att skatten ska vara betald senast 90 dagar efter slutskattebeskedet, innebär det betalning senast 12 december 2016, istället för 13 mars 2017, vilket gällt om beskedet kommit […]

Fler tjänster omfattas av RUT-avdraget

 Från och med den 1 augusti utökas rutavdraget till att omfatta fler tjänster som vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster. De tjänster som rutavdraget utökas med är beskärning och borttagande av träd och buskar flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder, gäller även till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder it-tjänster som installation, […]