Fler tjänster omfattas av RUT-avdraget

 Från och med den 1 augusti utökas rutavdraget till att omfatta fler tjänster som vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster.

De tjänster som rutavdraget utökas med är

  • beskärning och borttagande av träd och buskar
  • flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder, gäller även till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder
  • it-tjänster som installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete.

Observera att arbetet ska vara utfört och betalt efter den 1 augusti 2016 för att du ska kunna utnyttja rutavdraget.

Källa:

http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2016/nyheter