Mutor? Hur undviker man?

En ny uppförandekod har utarbetats, den ska hjälpa företag och anställda inom både privat och offentlig sektor att undvika mutor och andra förbjudna förmåner.

Den 1 juli 2012 kom en ny lag mot mutor men lagen bedöms vara svår att tolka och ger inte en tillräckligt tydlig beskrivning över var gränserna går. Med anledning av detta har Institutet mot mutor (IMM) tagit fram en ny uppförandekod som ska kunna användas som ett komplement till lagen.

I koden sägs det bland annat att en förmån för att vara acceptabel ska karaktäriseras av att den redovisas öppet, är måttfull och inte påverkar beteendet hos den som tar emot förmånen.

Den som följer koden ska kunna känna sig säker på att också med marginal följa lagen eftersom koden enligt IMM är strängare än de regler som brottsbalken sätter upp.

Koden gäller alla bokföringsskyldiga företag och organisationer och ska ge vägledning om vilka förmåner som är acceptabla.

– För näringslivet och offentlig sektor är det viktigt att tydligt ta ansvar och inta en proaktiv hållning i arbetet mot mutor. Den nya uppförandekoden blir av stor betydelse för företag som behöver veta vad man får göra utan att riskera att fällas för mutbrott, säger Claes Sandgren, ordförande för IMM.

Läs mer och ladda hem uppförandekoden på IMM:s hemsida:institutetmotmutor.se