Nya regler för utförare av rot- och rutarbete

Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rutarbete elektroniskt. Dessutom behöver din ansökan innehålla något fler uppgifter än idag.

Du registrerar din ansökan i e-tjänsten Rot och rut där dina uppgifter kontrolleras omedelbart så att din ansökan blir komplett och rätt summerad. Därmed får du en snabbare handläggningstid och utbetalning kan göras fortare än om du lämnar in ansökan via blankett. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

Enligt den nya lagen kommer du att behöva lämna in nya uppgifter som

  • antalet arbetade timmar
  • materialkostnader
  • övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material
  • vilken typ av arbete du har utfört.

 

Läs mer på:

http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2014/nyheter/nyareglerforutforareavrotochrutarbete.5.3f4496fd14864cc5ac9e527.html