Nyheter avseende frivillig skattskyldighet vid fastighetsupplåtelse.

Ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet. Från den 1 januari 2014 behöver du inte längre:

– ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal
– anmäla ändringar i förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten
– anmäla om den frivilliga skattskyldigheten upphör
– anmäla om fastigheten överlåts till annan ägare.

Läs mer på skatteverkets hemsidan under:
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/nyamomsregler2014