Skatteverket skärper granskningen inom kontanthandeln

Skatteverket skärper granskningen inom kontanthandeln

Under 2012 höjer Skatteverket ambitionen när det gäller kontroll av företag inom kontanthandeln där brister tidigare har konstaterats. Skatteverket satsar även på att arbeta förebyggande med företag som har avstått från externrevisor.

— Skatteverket arbetar både för att det ska vara lätt att göra rätt och genom att kontrollera de fall där det kan förekomma fusk. De allra flesta företag vill göra rätt för sig och lägger ner mycket kraft på att ha sina papper i ordning och betala skatt på ett korrekt sätt, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket. Det försvinner varje år uppskattningsvis 20 miljarder kronor i skattepengar på grund av svarta pengar inom handeln, på restauranger och inom andra branscher där konsumenter betalar varor och tjänster med kort eller kontanter. Skatteverket planerar att genomföra 20 000 kontrollbesök under 2012 samt att mer noggrant utreda 90 procent av de företag som fått minst två kontrollavgifter. En kontrollavgift kan tas ut om exempelvis kassaregister saknas, belopp inte slås in eller kunden inte erbjuds kvitto. — Den fördjupade granskningen inom kontanthandeln är ett led i vårt arbete för att stödja schysst konkurrens och minska fusk. Det är en viktig förutsättning för att de seriösa företagen ska kunna bedriva sin verksamhet, säger Ingemar Hansson. — Skatteverket kommer även särskilt granska andra områden där vi har sett att det förekommer oredovisade inkomster. Det rör sig bland annat om taxibranschen, privatpersoners försäljning av konst och antikviteter, webbförsäljning och försäljning av kolonistugor i attraktiva områden, säger Jan-Erik Bäckman, analyschef på Skatteverket.Höjd målsättning för förebyggande arbete mot nya företag.

2012 satsar Skatteverket särskilt på att nå företag som har valt bort externrevisor för att informera och se till att underlag till deklarationen blir korrekta. Skatteverket ska även kontakta 35 procent av alla nya företag i syfte att se till så att det blir rätt från början.

Läs mer på www.skv.se