Rot- och rutarbete

Den som anlitar dig för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion – rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

Sista ansökningsdag för utbetalning

Om kunden har betalat det utförda arbetet under 2014 måste din ansökan om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2015.

Läs mer på:

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete.4.2ef18e6a125660db8b080002674.html