Tjänster

 • löpande bokföring
 • momsredovisning
 • löner
 • skattedeklarationer
 • ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • bokslut
 • årsredovisningar
 • inkomstdeklarationer
 • vi hjälper dig med att starta eget företag
 • rådgivning, konsultationer
 • vi samarbetar med revisorer och jurister.